Демонстрація технології

 

Як наша технологія забезпечує спілкування з рослинами

У чотирьох відеороліках, що демонструються нижче (вони вже доступні на Youtube) ви побачите чудові приклади того, як наша технологія спілкування впливає на воду, сіль, електрику, вогонь та інші елементи. Для нашої комунікаційної технології (тобто технології спілкування) ми використовуємо спеціальний термін – «кіматика». «Кіматика» походить від грецького слова κῦμα, що означає «хвиля». Це наука, яка вивчає те, як звук і вібрація стають видимими, як правило, на поверхні пластини, діафрагми або мембрани. Під частотою в кіматиці розуміють візуалізовану (тобто таку, яку можна побачити) частоту звукової хвилі та вібрацію поверхні матеріалу. Поверхня пластини, діафрагми або мембрани вібрує, та, залежно від частоти, області максимального і мінімального зміщення стають видимими на тонкому покритті з дрібних частинок, пасти або рідини. Технологія заснована на тому, що ми можемо створити специфічний тип хвилі в речовині та що ця хвиля буде викликати молекулярний резонанс або вібрацію, які можуть бути передані іншим речовинам (це є формою «спілкування»). За допомогою кіматики ми можемо викликати дуже специфічну хвилю у воді, яка має властивість спілкуватися з рослинами на молекулярному рівні, створюючи дивовижний ефект, коли рослина самостійно прискорює темпи росту, збільшує свою міцність, здоров’я та живлення. Наша комунікаційна технологія є на 100% природною та не має відомих несприятливих побічних ефектів. Головне, що слід розуміти, – це те, що вона допомагає рослинам досягти їх максимального природного потенціалу.
 

Звукова хвиля спілкування впливає на стихії

У цьому відео використано спеціальний термін – «синусоїдальна хвиля». «Синусоїдальна хвиля» – це хвиля, яка здійснює періодичні коливання в напрямку вгору-вниз або вправо-вліво в певних межах. Інакше кажучи, це плавна хвиля, яка має форму літери S. Ще один спеціальний термін, який використано в цьому відео, – герц (Гц). Герц є одиницею частоти і визначається як одне коливання (цикл) в секунду. Для звукової частоти, чим менше герц, тим нижче висота звуку, чим більше герц, тим вище висота звуку.
 

Звукові хвилі спілкування. Візерункина воді.

У цьому відео використано спеціальний термін – «тональний генератор». Тональний генератор, також відомий як генератор сигналів, являє собою електронний пристрій, який генерує електронні сигнали, що повторюються або не повторюються. Його використовують для сигналізації або для тестування звукових частот обладнання. Тон означає звук певної висоти, якості та тривалості, ноту.
 

Звукові хвилі спілкування мають особливі візерунки

У цьому відео ми познайомимо вас із доктором Масару Емото – японським письменником, дослідником, вченим, викладачем, підприємцем, який стверджував, що людська свідомість впливає на молекулярну структуру води. У своїх ранніх роботах Емото перевіряв власну гіпотезу про те, що вода може реагувати на позитивні думки і слова, і що забруднена вода може бути очищена за допомогою молитви і позитивної візуалізації. Тут використано спеціальний термін «шестикутна структура». Шестикутна структура води – це специфічне розташування окремих молекул води, де шість одиниць (молекул) послідовно з'єднуються і утворюють кільцеву структуру. Вся природна вода містить певний відсоток шестикутних одиниць – деякі джерела більше, деякі менше. Відсоток шестикутних одиниць залежить від ряду факторів, включаючи рівень токсинів, вміст мінеральних речовин, рух і енергетичний вплив на воду. Наприклад: хлор, фтор і багато інших забруднюючих речовин, які, як правило, знаходяться в системах комунального водопостачання, руйнують здатність води утворювати шестикутні структури. Водопровідна вода, як правило, має дуже низький відсоток шестикутних структур. Ще один термін, який використано в цьому відео, – «середовище». Тут «середовище» означає засіб, за допомогою якого щось передається або виражається. Це канал або система передачі інформації від відправника до одержувача.
 

Доктор Масару Емото демонструє особливий молекулярний візерунок на воді, який мають звукові хвилі