Ukážka technológie

 

Ako naša technológia komunikuje s rastlinami.

Tieto štyri nezávislé videá sú dostupné na Youtube a poskytujú krásne príklady, ako naša komunikačná technológia ovplyvňuje vodu, soľ, elektrinu, oheň a ďalšie prvky. Odborný výraz pre našu komunikačnú technológiu je „Cymatica“. „Cymatica“, z gréckeho: κῦμα, čo znamená „vlna“, je štúdium zvuku a vibrácií pomocou ich zviditeľnenia, väčšinou na povrchu platne alebo membrány. Cymatická frekvencia je viditeľná frekvencia zvukovej vlny a vibrácie na určitej hmote. Povrch platne alebo membrány sa rozvibruje a v závislosti od frekvencie sú minimálne a maximálne oblasti vlnenia viditeľné v jemnej vrstve častíc, pasty alebo tekutiny. Základný princíp je ten, že sme schopní vložiť konkrétny typ vlny do nejakého prvku a táto vlna spôsobí molekulárnu rezonanciu alebo vibráciu, ktorá sa následne môže preniesť na iné prvky (toto je forma „komunikácie“). Pomocou technológie „Cymatica“ dokážeme vo vode vytvoriť veľmi špecifickú vlnu, ktorá má schopnosť komunikovať s rastlinami na molekulárnej úrovni a spôsobí tak úžasný efekt - rastlina sama zlepší rýchlosť svojho rastu a zdravie, zvýši silu a obsah živín. Naša komunikačná technológia je 100% organická, bez akýchkoľvek nežiadúcich účinkov. Podstatou, ktorej je potrebné porozumieť, je to, že naša komunikačná technológia pomáha rastline dosiahnuť svoj maximálny prirodzený potenciál.
 

Vplyv zvukových komunikačných vĺn na častice

Odborný výraz používaný v tomto videu je „Sínusoida“. „Sínusoida“ je forma geometrickej funkcie, ktorá opakovane osciluje (pohybuje sa hore a dole, alebo dopredu a dozadu). Inými slovami - je to súvislá hladká vlna v tvare „S“, ktorá osciluje okolo nulovej hladiny. Ďalší odborný výraz, ktorý je použitý v tomto videu, je „Hertz“ (Hz). Hertz je jednotkou frekvencie a je definovaný ako jeden cyklus za jednu sekundu. Pri zvuku platí, že čím menej hertzov - tým hlbší tón, čím viac hertzov - tým vyšší tón.
 

Vzory zvukových komunikačných vĺn na vode

Odborný výraz použitý v tomto videu je „Generátor tónov“. Generátor tónov, známy aj ako generátor signálu, je elektronické zariadenie, ktoré vytvára opakujúci sa alebo neopakujúci sa elektronický signál, ktorý slúži na testovanie vybavenia pre audio frekvencie. Tón tu znamená zvuk určitej výšky, kvality a dĺžky; notu.
 

Zvukové komunikačné vlny majú špecifické vzory

V tomto videu vám predstavíme Dr. Masaru Emota - japonského autora, výskumníka, vedca, učiteľa, podnikateľa, ktorý prehlásil, že vedomie človeka má vplyv na molekulárnu štruktúru vody. Skoršie Emotove práce odhaľujú jeho presvedčenie, že voda by mohla reagovať na pozitívne myšlienky a slová, a že znečistená voda by sa mohla dať vyčistiť pomocou modlitby a pozitívnej vizualizácie. Odborný výraz použitý v tomto videu je „Hexagonálna štruktúra“. Hexagonálna voda alebo hexagonálna štruktúra je špecifické usporiadanie jednotlivých molekúl vody, kde časti 6 H2O sa rovnako spájajú a vytvárajú prstencovú štruktúru. Každá voda obsahuje určité percento hexagonálnych jednotiek - niektoré zdroje viac, iné menej. Zdá sa, že percento hexagonálnych jednotiek závisí od rôznych faktorov, ako sú: obsah toxínov, obsah minerálov, pohyb a energetické vplyvy, ktorým je voda vystavená. Napríklad chlór, fluorid a mnoho iných znečistení, ktoré sa bežne dajú nájsť v zdrojoch mestskej vody, ničí schopnosť vody vytvárať hexagonálne jednotky. Voda z vodovodu má väčšinou veľmi malé percento hexagonálnych štruktúr. Ďalší odborný výraz v tomto videu je „Médium“. V tomto prípade je „Médium“ prostriedok, ktorým je niečo komunikované alebo vyjadrené. Je to kanál alebo systém prenášania informácií od zdroja k prijímateľovi.
 

Dr. Masaru Emoto demonštruje, aký špecifický molekulárny vzorec majú na vode zvukové komunikačné vlny