Ukážka inštalácie

Montáž našej komunikačnej technológie je rýchla, jednoduchá a finančne veľmi nenáročná.

Jednoducho stačí vymeniť 30 cm vášho súčasného zavlažovacieho potrubia za našu špeciálnu oceľovú rúru, ktorá obsahuje našu komunikačnú technológiu. Oceľová rúra zosilní vlny, ktoré sú vyžarované komunikačným čipom do pretekajúcej vody. Voda potom zanesie túto komunikáciu k rastlinám a jej účinok je do vzdialenosti 500 metrov od inštalovanej rúry.

Ilustrácie nižšie ukazujú, aké jednoduché je inštalovať rúru pre priamy prechod alebo prostredníctvom viacnásobnej inštalácie. Ak máte kvapkovú závlahu, alebo zavlažujete pomocou rozprašovačov, či inou technológiou s použitím malého objemu vody, vaše počiatočné náklady budú nízke. Ak máte zavlažovací systém so stredným alebo veľkým objemom vody, inštalácia bude vyžadovať ďalšie časti a väčšiu rúru, ktoré budú v súlade s vaším systémom, takže prvotné náklady závisia od množstva pretekajúcej vody. Dokážeme obslúžiť akýkoľvek zavlažovací systém, a ak zavlažovanie nemáte, vieme dokázať, že zisk z jeho zavedenia prevýši jednorazové náklady na jeho inštaláciu.

Prínosy tejto technológie sú rovnaké bez ohľadu na systém a garantujeme, že naša technológia funguje jednotne.