O Organic Earth Tech

Garantujeme, že sme schopní pomôcť akokoľvek veľkej farme na planéte Zem tak, aby sa stala ZISKOVEJŠOU a aby sa na nej pestovali silnejšie a zdravšie rastliny, ktoré rastú rýchlejšie a obsahujú viac výživných látok…, a to všetko organicky!

Technológia je založená na najorganickejšom prvku známom človeku – KOMUNIKÁCII a bola objavená zakladateľom Kyminasi, výskumníkom Fulviom Balmellim, v Biomedicínskom centre v meste Como v Taliansku. 27 rokov výskumu a objavenie všetkých tisícok komunikačných frekvencií ho priviedlo k rozlúšteniu tajnej reči, ktorá nám umožňuje komunikáciu s rastlinami. Táto technológia využíva na doručenie presnej komunikácie k rastlinám existujúci zavlažovací systém, vďaka ktorému sa prirodzene zvýši schopnosť rastlín zlepšiť metabolizmus a prostredie a vytvoriť tak dokonalý ekologický systém.

Spoločnosť Organic Earth Tech (OET) sa spojila s Biomedicínskym centrom, aby túto komunikačnú technológiu, ktorá mení celú oblasť poľnohospodárstva, distribuovala po celom svete.

Zaregistrujte sa ešte dnes a pestujte silnejšie, rýchlejšie rastúce a zdravšie rastliny, s vyšším obsahom živín..