Демонстрација на инсталацијата

Инсталацијата на нашата комуникациска технологија е брза, лесна и многу исплатлива во однос на цената.

Толку е едноставно како замена на 1 стапка од PVC цевкa на Вашиот систем за наводнување со една од нашите специјални метални цевки која се поставува со нашата технологија на чип со комуникација. Металната цевка ќе ги засили брановите кои се испраќаат од чипот со комуникација во водата што тече. Потоа, водата ќе ја носи комуникацијата до Вашите култури и може да има ефект до 500 метри од цевката.

Сликите подолу покажуваат колку едноставно се инсталира цевката за директен тек или многукратна инсталација. Ако работите со капење со низок волумен, прскачи на место, микро спрејови или спреј систем, трошоците за поставување се ниски. Ако имате систем за наводнување со среден или висок волумен, за поставувањето се потребни некои дополнителни делови и поголеми цевки што ќе одговараат на Вашиот систем, затоа трошоците за инсталација варираат врз основа на волуменот на водата. Можеме да ги задоволиме потребите на било кој систем за наводнување, а ако не користите систем за наводнување, можеме да докажеме дека финансиските придобивки на инсталирање на систем ги надминуваат еднократните трошоци и ја оправдуваат инсталацијата.

Придобивките на технологијата се исти без оглед на поставувањето на системот и ние гарантираме дека нашата технологија работи постојано.